Aleksandar Skrjabin i suvremenici

Aleksandar Skrjabin i suvremenici iz srednje
Europe – Béla Bartók i Dora Pejačević

Aleksandar Skrjabin za klavirom (fotografija: © Memorijalni muzej A. N. Skrjabina, Moskva)

Piše: prof. dr.art. Veljko Glodić

Pijanist, profesor na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, dobitnik međunarodnih nagrada i priznanja, autor i urednik niza publikacija, potpredsjednik i član uredništva Hrvatskog društva „Aleksandar Skrjabin“

Ako se upustimo u promišljanje umjetničkih i povijesnih premisa iz kojih izrastaju skladateljski svjetovi Aleksandra Skrjabina, Béle Bartóka i Dore Pejačević, individualizam nam se nameće kao zajednička poveznica to troje skladatelja te kao temeljno načelo glazbene epohe iz koji su proistekli. Stvaranjem umjetničkih djela individualni kreativni genij izražava ne samo svoj osobni svijet osjećaja i imaginacije, već prodire u više sfere duhovnog iskustva te kroz umjetnost doseže spoznaju duhovnog smisla života i univerzuma. Filozofska određenja individualizma, koja su uvelike pomogla formiranju ovoga umjetničkog svjetonazora, nalazimo već u filozofa i književnika iz druge polovice 18. stoljeća. U Kantovoj filozofiji temelj spoznaje nije objektivna datost svijeta nego individualni um koji tumači svijet. Goetheov Faust arhetip je duhovnoj spoznaji posvećenog pojedinca u potrazi za istinskom biti svega što jest. Individualizam je osnovni postulat i ishodište filozofija Schopenhauera i Nietzschea, filozofa koji su značajno utjecali na svjetonazor Aleksandra Skrjabina i Dore Pejačević. Schopenhauer glazbu doživljava kao sredstvo kojim se transcendira profani svijet u kojemu vlada načelo nužnošću determinirane volje te doseže sferu čistih predodžbi, odnosno stanje čiste svijesti oslobođene od spona nagonske uvjetovanosti. Umjetnički ideal trebala bi biti instrumentalna ili „apsolutna“ glazba lišena asocijacija na svjetovne fenomene, ali poetski i mitski sadržaji mogu se kroz glazbu uzdići do metafizičkoga postajući ideal sinkretičkog jedinstva glazbene drame kao apoteoze umjetnosti. Vrhunac individualizma su Nietzscheova razmišljanja o individui koja nakon „smrti Boga“ sama mora kreirati svijet superioran korumpiranom religijskom, moralnom i povijesnom nasljeđu. Povijesnom iznimkom Nietzsche smatra jedino umjetnost, koja još od grčke tragedije, rođene iz samog duha glazbe, harmoničnim suodnosom apolonijskog i dionizijskog uzdiže pojedinca iznad sumorne zbilje.

Prof. Glodić svira Skrjabinovu 3. sonatu 22. travnja 2015. u dvorani A. N. Skrjabina u Dzeržinsku, Rusija

Stvaralaštvo Skrjabina, Bartoka i Pejačević zasigurno proistječe iz stilskih obilježja umjetničke epohe u kojoj djeluju. Ako pojam stila uključuje ukupnost stvaralačkih obilježja određene epohe, karakteristike glazbenih formi i osobnosti umjetnika, uz kasnu romantiku najprofiliraniji stilovi na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće bili su impresionizam i ekspresionizam. Pritom impresionisti subjektivnom percepcijom transformiraju doživljaje fenomena prirode u umjetnička djela. U slikarstvu se realnost pretvara u bogatu paletu nijansiranog kolorita, a u glazbi novo slušno iskustvo postiže se nizom specifičnih postupaka. Glazbena forma se doživljava kao sukcesija ritmova i tonskih boja, a ne kao striktna dedukcija glazbenih linija. Zanimanje i osviještenost u vezi s alikvotnim spektrima koje generiraju tonovi, posebice basovi, rezultiraju bogatstvom tonskih boja. Harmonijski jezik uključuje suzvučja koja sadrže none, undecime i kvartdecime, implicirajući novi prirodni pristup koji liberalizira uporabu gornjih ekstenzija akorda. Debussy je fragmentirao teme u kratke motive, upotrebljavao repetitivnu figuraciju, pasaže, tremola, sukcesije velikih sekundi, pentatonske i cjelostepenske ljestvice, modalna, kvartna ili kvintna suzvučja, postižući efekt fluidne teksture, lebdeće prozračnosti koja transcedentira grubost materijalnog svijeta. S druge strane, Nietzscheove ideje, uz Freudeovu psihologiju nesvjesnog, utrle su put ekspresionizmu – umjetničkom pokretu nastalome početkom 20. stoljeća. On se temelji na izrazito subjektivnoj umjetničkoj zbilji obilježenoj snažnim emocionalnim izrazom. Theodor Adorno opisuje ga kao umjetnost nesvjesnog, a portret straha u epicentru je mnogih ekspresionističkih djela. U glazbi se izražava afirmacijom disonantnih suzvučja, uz odsutnost čvrstih konsonantnih suzvučja, a u slikarstvu distorzijom linija i izborom boja. Niz imena povezanih s pokretom uključuje slikare Egona Schielea, Oskara Kokoschku, Georgea Grosza, Augusta Mackea, Edwarda Muncha, dramaturge Strindberga i Wedekinda, pjesnike Gottfrieda Benna i Georga Trakla. U glazbi su najizrazitiji predstavnici ekspresionizma Schoenberg i Berg, ali snažni elementi ekpresionizma obilježavaju zrela Skrjabinova i Bartókova djela.

Ovaj je rad 2015. objavljen u ruskom časopisu Fortepiano, u knjizi Aleksandar Skrjabin i suvremenici (Moskva, 2016.) te u zborniku znanstvenih radova iz područja umjetnosti i filozofije Znanstveni zapisi (Moskva, 2016.)

BÉLA BARTÓK rođen je 15. ožujka 1881. u Nagysentmiklosu, Mađarska – tada dio Austro-Ugarske Monarhije, a umro je 26. rujna 1945. u New Yorku. Djelovao je kao pijanist, pedagog, skladatelj i etnomuzikolog. Njegovo stvaralaštvo primjer je kako se, počevši od kasne romantike u ranim djelima, u procesu skladateljskog sazrijevanja, na jedinstveni način inkorporirajući elemente impresionizma, ekspresionizma i narodne glazbe srednje i jugoistočne Europe, stvara jedan od najznačajnijih skladateljskih opusa 20. stoljeća. Bartókovi roditelji bili su učitelji i strastveni glazbenici amateri, pa on dobiva prvu glazbenu pouku od majke već u najranijem djetinjstvu. Prve zapisane skladbe skladao je već kao desetogodišnjak. Zbirka od 31 skladbe nastale u razdoblju od 1890. do 1894. uključuje plesove poput valcera, polki i mazurki, programske skladbe kao što je Tijek Dunava, sonatine i teme s varijacijama. Do 1988. Bartók sklada Glasovirski kvartet u c-molu (BB13) te Gudački kvartet u F-duru (BB.17). Skladbe su komponirane u zrelom romantičarskom stilu pod utjecajem Schumanna i Brahmsa te ukazuju na izniman Bartókov skladateljski talent. Bartók maturira 1899. na gimnaziji u Pozsonyu (danas Bratislava). Glazbenu izobrazbu nastavlja na Akademiji Ferenz Liszt u Budimpešti, gdje uči klavir kod Thomana (Lisztovog učenika), a kompoziciju kod Kosslera, koji svojim konzervativnim akademskim pristupom neće dati značajni poticaj razvoju Bartókove skladateljske osobnosti. Poticaj je došao nakon što je mladi Bartók čuo prvu izvedbu Straussove simfonijske poeme Tako je govorio Zarathustra; tim je povodom zapisao: „Iz skladateljske stagnacije uzdignut sam kao da me pogodila munja kad sam čuo Straussovo djelo!“ Pod Straussovim utjecajem on sklada simfonijsku poemu Košut (1903.) u spomen na Lajoša Košuta, vođu mađarske revolucije od 1848. do 1849. Nastupajući kao pijanist i skladatelj, Bartók privlači pozornost diljem Europe, koncertima u Beču, Berlinu, Parizu i drugdje. Godine 1905. sudjeluje na međunarodnom natjecanju Rubinstein u Parizu u kategorijama kompozicije (nagrada nije dodijeljena) i klavira (nagradu dobiva Backhaus). Iste godine pozvan je predavati klavir na Akademiji u Budimpešti, gdje 1909. dobiva trajni angažman. 

U potrazi za vlastitim skladateljskim identitetom Bartók razvija zanimanje za narodnu glazbu. Nakon što je skladao Rapsodiju i Scherzo za glasovir i orkestar još uvijek u kasnoromantičarskom stilu, u prosincu 1904. piše sestri: „Planiram skupiti najbolje mađarske narodne pjesme, dodati im glasovirsku pratnju i uzdignuti ih na razinu najboljih umjetničkih pjesama.“ Već u veljači 1905. objavio je zbirku transilvanijskih pjesama pod nazivom Crvena jabuka. U ožujku iste godine počinje suradnju sa Zoltanom Kodalyjem, skladateljem zanteresiranim za mađarski folkor, ali i s mnogo dubljim etnološkim znanjem. Njihov zajednički dugogodišnji etnomuzikološki rad odredit će temeljne specifičnosti njihovih skladateljskih stilova. Od 1906. do 1910. Bartók skuplja narodne pjesme diljem Austro-Ugarske (Mađarska, Slovačka, dijelovi Rumunjske) te u manjoj mjeri Srbije i Bugarske. Tijekom 1908. sklada 14 bagatela op. 6., u kojima se naziru specifične karakteristike njegova novog stila. Emancipiraju se disonance poput sekunda i septima, nema kasnoromantičarske gustoće sloga i razvijene figuracije, osjećaj funkcionalne harmonije narušava se čestom uporabom ritmičkih ostinato figura, povremenom primjenom bitonalnosti, paralelnih kvinta, septima, čestom uporabom tritonusa, a u pomacima tonika-dominanta interpolirana su nefunkcionalna harmonijska suzvučja. U Bagateli br. 4 nalazimo mađarski narodni napjev, a u Bagateli br. 5 slovački. (…)

Cijeli tekst možete pročitati na poveznici:

Aleksandar Skrjabin i suvremenici iz Srednje Europe

Primjer 1.14
Bagatela op. 6,
Bagatela br. 4

Primjer 2.14
Bagatela op. 6,
Bagatela br. 5

Literatura

Antokoletz E., The Music of Béla Bartók, Berkeley, 1984.
Baker J., The Music of Alexander Scriabin, New Haven, CT, 1986.
Bowers F., Scriabin: a Biography of the Russian Composer, 1871–1915, Tokyo and Palo Alto, CA, 1969, 2/1995.
Dernova V., Garmoniya Skryabina, Moskva, 1968.
Gillies M., Bartók Remembered, London, 1990.
Griffiths P., Bartók, London, 1984.
Kaufman E., The Evolution of Form and Technique in the Late Works of Scriabin, diss., Yale U., 1972.
Kos K., Dora Pejačević, Zagreb 1982.
Laki P., ed.: Bartók and his World, Princeton, NJ, 1995.
Lendvai E., Béla Bartók: an Analysis of his Music, London, 1971.
Macdonald H., Skryabin, London, 1979.
Schloezer B. de, A. Skryabin: lichnost′, misteriya [Skryabin: personality, mysterium] (Berlin, 1923/R as Scriabin: Artist and Mystic, trans. N. Slonimsky with various appendices), Oxford, 1987.
Taruskin R., ‘Skryabin and the Superhuman’, Defining Russia Musically, Princeton, 1997.
Wilson P., The Music of Béla Bartók. New Haven, 1992.

Možda će Vas također zanimati…

Multidisciplinarna virtualna instalacija

MULTIDISCIPLINARNA VIRTUALNA INSTALACIJA

Piše: dr.art. Mirna Rudan Lisak

Sinteza Skrjabina, Javljenskoga i Pogorelića u multidisciplinarnoj instalaciji

U doktorskom istraživanju, koje sam u razdoblju od listopada 2010. do lipnja 2013. provela na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, analiza umjetničkih djela skladatelja Aleksandra Skrjabina, slikara Alekseja Javljenskoga i pijanista Ive Pogorelića bila je tek uvod u praktični rad. Riječ je o sintezi proizišloj ih čak pet grana umjetnosti (slikarstva, muzike, književnosti, arhitekture i plesa), ali također iz teorije i filozofije umjetnosti, kao i iz znanosti. Takav dinamičan prijenos znanja doveo me do boljeg razumijevanja umjetnosti i umjetničkih praksi te mi je pomogao stvoriti koncept vlastita umjetničkog djela kao završetka cijelog istraživanja. Tako je u apstraktnom virtualnom prostoru nastala multidisciplinarna svjetlosna instalacija osmišljena za Pogorelićevo izvođenje Skrjabinovih klavirskih skladbi uz simultanu projekciju slikarske serije Apstraktnih glava Alekseja Javljenskoga.

Multidisciplinarna virtualna svjetnosna instalacija koju sam osmislila za vrijeme doktorskog studija na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu

Susret slikarstva i muzike na zajedničkoj pozornici

Instalaciju sam ostvarila u području produktivne umjetnosti reprodukcije – kao kontrapunkt međusobno neovisnih ideja dovedenih pod zajedničku konstrukciju. Tako sam omogućila susret slikarstva i muzike na zajedničkoj pozornici, a smjestila sam je na Lugansko jezero zato što su sva tri umjetnika čežnju prema apstrakciji započela iskazivati za boravka u Švicarskoj. Multimedijskim 3D projektiranjem Skrjabinov sam muzički serijalizam vizualno smjestila u prostor, dok sam likovni serijalizam Javljenskoga smjestila u vrijeme. Istodobno sam ostvarila simulaciju pokreta u sustavu lasera koji reagira na pomak u točki Pogorelićeva težišta tijela, pri čemu su laseri moja interpretacija Skrjabinovog sustava boja temeljena na muzičkome kvintnom krugu i optici Isaaca Newtona. Kako se projekt neće ostvariti u zbilji, gdje bi stvarni umjetnici mogli ostvariti svoje uloge, sve sam komponente instalacije realizirala samostalno. To znači da sam uz vizualno rješenje i kompjutorsko projektiranje sama na klaviru izvela Skrjabinovu kompoziciju Feuillet d’album, op. 58, unatoč tomu što je instalacija osmišljena za Pogorelićevo izvođenje Skrjabinovih klavirskih skladbi.

„Nikako nisam htjela da moj video-rad nakon projekcije na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu završi u ropotarnici neke arhive.“

Projekcija na međunarodnom festivalu video-umjetnosti

Nikako nisam htjela da moj video-rad nakon projekcije na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu završi u ropotarnici neke arhive, stoga me uistinu razveselilo kad je organizacija International ArtExpo u suradnji s MECA-om (Mediterráneo Centro Artístico) selektirala moj rad za prikazivanje na Međunarodnom festivalu eksperimentalne video-umjetnosti Pixels of Identities, koji se u listopadu 2014. održao u Muzeju grada Almerije u Španjolskoj. Taj je muzej 2004. osvojio dvije nagrade (PAD and ARCO), a zgrada muzeja je 2005. bila finalistom na natječaju Fostering Arts and Design (FAD) Awards. Također, Muzej je 2008. osvojio počasnu nagradu na natječaju za Europski muzej godine (u organizaciji Europskoga muzejskog foruma), a kako je riječ o javnoj instituciji osnovanoj 1934., Muzej je svoj 80. rođendan slavio upravo 2014., kad je u sklopu obilježavanja te obljetnice projicirana i moja svjetlosna instalacija.

Nagrađivani Museo de Almería (Španjolska)

Fascinantno arhitektonsko rješenje muzejskog interijera

Jajolika konstrukcija instalacije čiji presjeci sintetiziraju dijalektičku eliptičnost i savršeni krug 

Iz osnovne ideje gradim svoj idejni projekt

Odbacivanjem suvišnih dijelova nastaje osnovna forma instalacije

STAKLASTA KONSTRUKCIJA SVJETLOSNE INSTALACIJE

INSTALACIJA PLUTA LUGANSKIM JEZEROM NA SAMOJ GRANICI ITALIJE I ŠVICARSKE (SRAZ KOLIJEVKE KLASIKE I DOMOVINE MODERNIZMA)

INSTALACIJA POD DJELOVANJEM SVJETLOSNIH EFEKATA

UNOSIM SHEMATSKI PRIKAZ PIJANISTA I POKRET U TEŽIŠTE INSTALACIJE TE DODAJEM MUZIKU – VIDEO JE GOTOV

Intervju za ITSLIQUID

Kad sam već mislila da je ova priča doživjela najljepši mogući završetak, netom prije zatvaranja festivala obratio mi se partner festivala ITSLIQUID (međunarodna platforma za suvremenu umjetnost, arhitekturu i dizajn) te me zamolio intervju kako bi javnost trajno bila upućena u moj rad.

„U mojoj se instalaciji Apstraktne glave pretapaju jedna u drugu kako bih pokazala da serijsko slikarstvo osim prostorne zauzima i vremensku dimenziju, unatoč tvrdnji Vasilija Kandinskoga da slikarstvo,  za razliku od muzike, nema tu mogućnost.“

„U mojoj se instalaciji Apstraktne glave pretapaju jedna u drugu kako bih pokazala da serijsko slikarstvo osim prostorne zauzima i vremensku dimenziju, unatoč tvrdnji Vasilija Kandinskoga da slikarstvo, za razliku od muzike, nema tu mogućnost.“

Intervju za ITSLIQUID

Kad sam već mislila da je ova priča doživjela najljepši mogući završetak, netom prije zatvaranja festivala obratio mi se partner festivala ITSLIQUID (međunarodna platforma za suvremenu umjetnost, arhitekturu i dizajn) te me zamolio intervju kako bi javnost trajno bila upućena u moj rad.

Možda će Vas također zanimati…

Pin It on Pinterest