Popis djela

Pregled Skrjabinovih kompozicija u kronološlom redoslijedu
Prometheus-Poem-of-Fire

Skrjabinove slavne simfonije br. 4 i 5, poznate kao Poema ekstaze Prometej: Poema vatre

Priredio: Krešimir Starčević

SKLADBE S BROJEM OPUSA

Op. 1 – Valcer u f-molu, za klavir (1886.)

Op. 2 – 3 Komada, za klavir (1889.)
– br. 1 – Etida u cis-molu
– br. 2 – Preludij u H-duru
– br. 3 – Impromptu à la mazur u C-duru

Op. 3 – 10 Mazurki, za klavir (1889.)
– br. 1 u h-molu
– br. 2 u fis-molu
– br. 3 u g-molu
– br. 4 u E-duru
– br. 5 u dis-molu
– br. 6 u cis-molu
– br. 7 u e-molu
– br. 8 u b-molu
– br. 9 u gis-molu
– br. 10 u es-molu

Op. 4 – Allegro appasionato u es-molu, za klavir (1892.)

Op. 5 – 2 Nokturna, za klavir (1890.)
– br. 1 u fis-molu
– br. 2 u A-duru

Op. 6 – Klavirska sonata br. 1 u f-molu (1892.)

Op. 7 – 2 Impromptus à la mazur, za klavir (1892.)
– br. 1 u gis-molu
– br. 2 u Fis-duru

Op. 8 – 12 Etida, za klavir (1894.)
– br. 1 u Cis-duru
– br. 2 u fis-molu
– br. 3 u h-molu
– br. 4 u H-duru
– br. 5 u E-duru
– br. 6 u A-duru
– br. 7 u b-molu
– br. 8 u As-duru
– br. 9 u gis-molu
– br. 10 u Des-duru
– br. 11 u b-molu
– br. 12 u dis-molu

Op. 9 – Preludij i nokturno za lijevu ruku, za klavir (1894.)
– br. 1 – Preludij u cis-molu
– br. 2 – Nokturno u Des-duru

Op.10 – 2 Impromptus, za klavir (1894.)
– br. 1 u fis-molu
– br. 2 u A-duru

Op. 11 – 24 Preludija, za klavir (1896.)
– br. 1 u C-duru
– br. 2 u a-molu
– br. 3 u G-duru
– br. 4 u e-molu
– br. 5 u D-duru
– br. 6 u h-molu
– br. 7 u A-duru
– br. 8 u fis-molu
– br. 9 u E-duru
– br. 10 u cis-molu
– br. 11 u H-duru
– br. 12 u gis-molu
– br. 13 u Ges-duru
– br. 14 u es-molu
– br. 15 u Des-duru
– br. 16 u b-molu
– br. 17 u As-duru
– br. 18 u f-molu
– br. 19 u Es-duru
– br. 20 u c-molu
– br. 21 u B-duru
– br. 22 u g-molu
– br. 23 u F-duru
– br. 24 u d-molu

Op. 12 – 2 Impromptus, za klavir (1895.)
– br. 1 u Fis-duru
– br. 2 u b-molu

Op. 13 – 6 Preludija, za klavir (1895.)
– br. 1 u C-duru
– br. 2 u a-molu
– br. 3 u G-duru
– br. 4 u e-molu
– br. 5 u D-duru
– br. 6 u h-molu

Op. 14 – 2 Impromptus, za klavir (1895.)
– br. 1 u H-duru
– br. 2 u fis-molu

Op. 15 – 5 Preludija, za klavir (1896.)
– br. 1 u A-duru
– br. 2 u fis-molu
– br. 3 u E-duru
– br. 4 u E-duru
– br. 5 u cis-molu

Op. 16 – 5 Preludija, za klavir (1895.)
– br. 1 u H-duru
– br. 2 u gis-molu
– br. 3 u Ges-duru
– br. 4 u es-molu
– br. 5 u Fis-duru

Op. 17 – 7 Preludija, za klavir (1896.)
– br. 1 u d-molu
– br. 2 u Es-duru
– br. 3 u Des-duru
– br. 4 u b-molu
– br. 5 u f-molu
– br. 6 u B-duru
– br. 7 u g-molu

Op. 18 – Allegro de concert u b-molu, za klavir (1896.)

Op. 19 – Klavirska sonata br. 2 u gis-molu, Sonata-fantazija (1897.)

Op. 20 – Koncert za klavir i orkestar u fis-molu (1896.)

Op. 21 – Poloneza u b-molu, za klavir (1897.)

Op. 22 – 4 Preludija za klavir (1897.)
– br. 1 u gis-molu
– br. 2 u cis-molu
– br. 3 u H-duru
– br. 4 u h-molu

Op. 23 – Klavirska sonata br. 3 u fis-molu (1898.)

Op. 24 – Rêverie, za orkestar (1898.)

Op. 25 – 9 Mazurki, za klavir (1899.)
– br. 1 u f-molu
– br. 2 u C-duru
– br. 3 u e-molu
– br. 4 u E-duru
– br. 5 u cis-molu
– br. 6 u Fis-duru
– br. 7 u fis-molu
– br. 8 u H-duru
– br. 9 u es-molu

Op. 26 – Simfonija br. 1 u E-duru (1900.)

Op. 27 – 2 Preludija, za klavir (1901.)
– br. 1 u g-molu
– br. 2 u H-duru

Op. 28 – Fantazija u h-molu, za klavir (1900.)

Op. 29 – Simfonija br. 2 u c-molu (1902.)

Op. 30 – Klavirska sonata br. 4 u Fis-duru (1903.)

Op. 31 – 4 Preludija, za klavir (1903.)
– br. 1 u Des-duru/C-duru
– br. 2 u fis-molu
– br. 3 u es-molu
– br. 4 u As-duru

Op. 32 – 2 Poeme, za klavir (1903.)
– br. 1 u Fis-duru
– br. 2 u D-duru

Op. 33 – 4 Preludija, za klavir (1903.)
– br. 1 u E-duru
– br. 2 u Fis-duru
– br. 3 u C-duru
– br. 4 u As-duru

Op. 34 – Poème tragique u B-duru, za klavir (1903.)

Op. 35 – 3 Preludija, za klavir (1903.)
– br. 1 u Des-duru
– br. 2 u B-duru
– br. 3 u C-duru

Op. 36 – Poème satanique u C-duru, za klavir (1903.)

Op. 37 – 4 Preludija, za klavir (1903.)
– br. 1 u b-molu
– br. 2 u Fis-duru
– br. 3 u H duru
– br. 4 u g-molu

Op. 38 – Valcer u As-duru, za klavir (1903.)

Op. 39 – 4 Preludija, za klavir (1903.)
– br. 1 u Fis-duru
– br. 2 u D-duru
– br. 3 u G-duru
– br. 4 u As-duru

Op. 40 – 2 Mazurke, za klavir (1903.)
– br. 1 u Des-duru
– br. 2 u Fis-duru

Op. 41 – Poema u Des-duru, za klavir (1903.)

Op. 42 – 8 Etida, za klavir (1903.)
– br. 1 u Des-duru
– br. 2 u fis-molu
– br. 3 u Fis-duru
– br. 4 u Fis-duru
– br. 5 u cis-molu
– br. 6 u Des-duru
– br. 7 u f-molu
– br. 8 u Es-duru

Op. 43 – Simfonija br. 3 u c-molu, Božanska poema (1903.)

Op. 44 – 2 Poeme, za klavir (1904.)
– br. 1 u C-duru
– br. 2 u C-duru

Op. 45 – 3 Komada, za klavir (1904.)
– br. 1 – Feuillet d’album u Es-duru
– br. 2 – Poème fantasque u C-duru
– br. 3 – Preludij u Es-duru

Op. 46 – Scherzo, za klavir (1905.)

Op. 47 – Quasi valse u F-duru, za klavir (1905.)

Op. 48 – 4 Preludija, za klavir (1905.)
– br. 1 u Fis-duru
– br. 2 u C-duru
– br. 3 u Des-duru
– br. 4 u C-duru

Op. 49 – 3 Komada, za klavir (1905.)
– br. 1 – Etida u Es-duru
– br. 2 – Preludij u F-duru
– br. 3 – Rêverie u C-duru

Op. 50 – opus koji Skrjabin nije upotrijebio

Op. 51 – 4 Komada, za klavir (1906.)
– br. 1 – Fragilité
– br. 2 – Preludij u a-molu
– br. 3 – Poème aile
– br. 4 – Danse languide

Op. 52 – 3 Komada, za klavir (1907.)
– br. 1 – Poema u C-duru
– br. 2 – Énigme
– br. 3 – Poème languide u H-duru

Op. 53 – Klavirska sonata br. 5 u Fis-duru (1907.)

Op. 54 – Simfonija br. 4, Poema ekstaze (1907.)

Op. 55 – opus koji Skrjabin nije upotrijebio

Op. 56 – 4 Komada, za klavir (1908.)
– br. 1 – Preludij u Es-duru
– br. 2 – Ironies u C-duru
– br. 3 – Nuances
– br. 4 – Etida

Op. 57 – 2 Komada, za klavir (1908.)
– br. 1 – Désir
– br. 2 – Caresse dansée

Op. 58 – Feuillet d’album, za klavir (1910.)

Op. 59 – 2 Komada, za klavir (1910.)
– br. 1 – Poema
– br. 2 – Preludij

Op. 60 – Simfonija br. 5, Prometej, poema vatre (1908.-1910.)

Op. 61 – Poème-Nocturne, za klavir (1911.-1912.)

Op. 62 – Klavirska sonata br. 6 (1911.-1912.)

Op. 63 – 2 Poeme, za klavir (1911.-1912.)
– br. 1 – Masque
– br. 2 – Étrangeté

Op. 64 – Klavirska sonata br. 7, Bijela misa (1911.-12.)

Op. 65 – 3 Etide, za klavir (1911.-1912.)
– br. 1 (u nonama)
– br. 2 (u septimama)
– br. 3 (u kvintama)

Op. 66 – Klavirska sonata br. 8 (1912.-1913.)

Op. 67 – 2 preludija, za klavir (1912.-1913.)
– br. 1
– br. 2

Op. 68 – Klavirska sonata br. 9, Crna misa (1912.-1913.)

Op. 69 – 2 Poeme, za klavir (1913.)
– br. 1
– br. 2

Op. 70 – Klavirska sonata br. 10 (1913.)

Op. 71 – 2 Poeme, za klavir (1914.)
– br. 1
– br. 2

Op. 72 – Vers la flamme, za klavir (1914.)

Op. 73 – 2 Danses, za klavir (1914.)
– br. 1 – Guirlandes
– br. 2 – Flammes sombres

Op. 74 – 5 Preludija, za klavir (1914.)
– br. 1
– br. 2
– br. 3
– br. 4
– br. 5

SKLADBE BEZ BROJA OPUSA

WoO 1 – Kanon u d-molu, za klavir (1883.)

WoO 2 – Romansa u Fis-duru, za glas i klavir (1894.)

WoO 3 – Nokturno u As-duru, za klavir (1884.-1886.)

WoO 4 – Scherzo u Es-duru, za klavir (1886.)

WoO 5 – Scherzo u As-duru, za klavir (1886.)

WoO 6 – Sonata-fantazija u gis-molu, za klavir (1886.)

WoO 7 – Valcer u gis-molu, za klavir (1886.)

WoO 8 – Valcer u Des-duru, za klavir (1886.)

WoO 9 – Varijacije na temu M’lle Egoroff u f-molu, za klavir (1887.)

WoO 10 – Duet u d-molu, za dva glasa i klavir (1886.)

WoO 11 – nije upotrebljeno

WoO 12 – Fuga u f-molu, za klavir (1888.)

WoO 13 – Fuga u f-molu, za klavir (1888.)

WoO 14 – Mazurka u h-molu, za klavir (1884.)

WoO 15 – Mazurka u h-molu, za klavir (1889.)

WoO 16 – Mazurka u F-duru (1889.)

WoO 17 – Feuillet d’album de Monighetti u As-duru, za klavir (1889.)

WoO 18 – Fantazija u a-molu, za dva klavira (1889.)

WoO 19 – Sonata u es-molu, za klavir (1887.-1889.)

WoO 20 – Fuga u e-molu, za klavir (1892.)

WoO 21 – Romansa u a-molu, za rog i klavir (1890.)

WoO 22 – Etida u dis-molu, za klavir (alternativna verzija Etide u dis-molu, op. 8 br. 12
                  (1894.)

WoO 23 – Varijacije na rusku narodnu pjesmu u G-duru, za gudački kvartet (1899.)

WoO 24 – Simfonijska poema u d-molu (1896.)

WoO 25 – Feuille d’album u Fis-duru, za klavir (1905.)

Anh 8 – Etida u Des-duru, za klavir (fragment) (1887.)

Anh 9 – Etida u Fis-duru, za klavir (fragment)

Anh 11 – Sonata u cis-molu, za klavir (fragment) (1887.)

Anh 13 – Valse-Impromptu u Es-duru, za klavir (fragment) (1887.)

Anh 14 – Balada u b-molu, za klavir (fragment) (1887.)

Anh 16 – Klavirski komad u b-molu (1887.

Anh 18 – Scherzo u F-duru, za gudače (1888.)

Anh 20 – Andante u A-duru, za gudače (1899.)

Mazurka u C-duru, za klavir (1886.)

Opera Keistut i Biruta (1891.?) – nedovršena; iz skica ju je dovršio Aleksandar Nemtsin kao Oratorij za sopran, bariton i orkestar

Misterij, multimedijsko interaktivno scensko djelo (1903.-1915.) – nedovršeno; iz skica ga je dovršio Aleksandar Nemtsin, kao „Pripremu za posljednji misterij“

Pin It on Pinterest